Rozdělaný "Visual Evaluator"

Ještě jsem to nestihnul dodělat..

?-
Link for this graph